กิจกรรม
ข่าวสาร
OTOP/ท่องเที่ยว
สนทนา
ติดต่อ
ITA
LPA
ข้อมูลพื้นฐาน
CONDITION
เกี่ยวกับ อบต.
ABOUT US
บุคลากร
STAFF
ข่าวสาร
NEWS
ระเบียบ
RULES
แผน
PLANNING
สนทนา
WEBBOARD
ติดต่อ
CONTACT
 
   
 
 
 
 
  หมวดข่าว : กิจการสภา ค้นหาหมวดข่าว :
 


 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อุสุ ประจำปี 2560 [ 30 พ.ค. 2561 ]  
อ่าน: 136
 


 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อุสุ ประจำปี 2559 [ 19 ก.ค. 2560 ]  
อ่าน: 383
 
 
     


 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อุสุ ประจำปี 2558 [ 19 ก.ค. 2560 ]  
อ่าน: 322
 


 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อุสุ ประจำปี 2557 [ 19 ก.ค. 2560 ]  
อ่าน: 311
 
  (1)     2