กิจกรรม
ข่าวสาร
OTOP/ท่องเที่ยว
สนทนา
ติดต่อ
ITA
LPA
ข้อมูลพื้นฐาน
CONDITION
เกี่ยวกับ อบต.
ABOUT US
บุคลากร
STAFF
ข่าวสาร
NEWS
ระเบียบ
RULES
แผน
PLANNING
สนทนา
WEBBOARD
ติดต่อ
CONTACT
 
   
 

 


 
 
 
 
อนุมัติให้ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561– 2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 [ 11 มี.ค. 2562 ]  อ่าน : 18  
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ของ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่อุสุ อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก [ 19 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 79  
 
อนุมัติให้ใช้แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561– 2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 [ 22 ก.พ. 2561 ]  อ่าน : 164  
 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) [ 3 พ.ค. 2560 ]  อ่าน : 447  
 
  (1)